Informacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Informacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Informacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o planowanym przez Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility)


Szanowni Państwo!

Rada Państw Morza Bałtyckiego ze względu na aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, jako priorytet Project Support Facility w edycji 2021 wskazała wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, w tym podmioty niepubliczne, jak również członkowie Grup Eksperckich Rady Państw Morza Bałtyckiego i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z Project Support Facility jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego:

-    tożsamości regionalnej,

-    zrównoważonego i dobrze prosperującego regionu,

-    bezpiecznego i stabilnego regionu.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego - 31 marca 2021 r. Bliższe informacje nt. warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://www.cbss.org/psf/.

Mając na celu możliwie najpełniejsze uczestnictwo instytucji polskich w projektach i korzystanie ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego, uprzejmie proszę do zgłaszania projektów w ramach edycji Project Support Facility na rok 2021. Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres: jekaterina.popova@cbss.org. Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie informacji o zgłoszeniu projektów na adres Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej