Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie, w związku z doniesieniami opublikowanymi przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) informującymi o zwiększonym ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Europie, na skutek stwierdzenia nowych ognisk na terytorium zachodniej Rosji i Kazachstanu informuje, że rozpoczęły się migracje dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków.


Aktualna analiza sytuacji epizootycznej wskazuje, iż ryzyko wystąpienia HPAI na terenie Polski w najbliższym czasie należy uznać wysoce, co obrazuje załączona, opracowana przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prezentacja.

Wobec takiego rozwoju sytuacji, PLW w Tczewie informuje wszystkich posiadaczy dropiu i ptactwa ozdobnego, o istniejącym zagrożeniu ponownego/kolejnego (jak co roku) wystąpienia grypy ptaków w kraju, oraz o konieczności wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby w gospodarstwach.

Jednocześnie PLW w Tczewie wskazuje, że zarówno komunikat w tej sprawie Głównego Lekarza weterynarii, jak i informacja wraz z prezentacją skierowana do hodowców drobiu znajduje się na stronie PIW Tczew w zakładce – Choroby zakaźne – HPAI.

Załączniki