Informacja o wynikach konkursu na mikrodotacje

Informacja o wynikach konkursu na mikrodotacje

Wójt Gminy Morzeszczyn przekazuje do publicznej wiadomości informację o wynikach naboru ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu


Morzeszczyn, 14 października 2020r

INFORMACJA

O wynikach naboru ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu

Wójt Gminy Morzeszczyn informuje, że dnia 16 września 2020r. ogłosił otwarty konkurs ofert na mikrodotacje w ramach regrantingu. Informacja o konkursie została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Morzeszczyn, BIP Morzeszczyn oraz wywieszona została na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

W terminie czasu trwania konkursu tj. od dnia 16 września do 07 października 2020r. nie wpłynęły żadne oferty.

 

 

 

Wójt Gminy Morzeszczyn

Piotr Laniecki