Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

Dnia 9 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie odbyło się szkolenie pt. ,,Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – szkolenie w formie stacjonarnej” zorganizowanego dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Morzeszczyn.


Wszystkim Uczestnikom szkolenia dziękujemy za liczne przybycie. Koszt szkolenia w całości pokryła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morzeszczynie. Mamy nadzieję, że podczas szkolenia nie tylko poszerzyli Państwo swoją wiedzę, ale przede wszystkim zdobyli praktyczne umiejętności, które będą przydatne w codziennej pracy. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej