Działaj Lokalnie 2018

Działaj Lokalnie 2018

Dnia 25 maja 2018 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie X 2018. Decyzją Komisji 18 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 62.010 złotych!
Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęło 25 wniosków. Grupy i organizacje aplikowały o niespełna 128.000 złotych. Wszystkie aplikacje przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.


Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie znalazły się również wnioski z Gminy Morzeszczyn:
- „Tworzymmy i Grammy pod chmurką” Grupa nieformalna „RMW-Majewo i rada sołecka” – 3800zł
- „Akcja Aktywacja” Rada Sołecka w Rzeżęcinie – 4800zł
- „Babki z klasą” Grupa nieformalna „KGW Cysterki” – 3000zł