Dotyczy Publicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Morzeszczynie

Dotyczy Publicznego Przedszkola

W dniu 17 lutego 2021 roku właściciel Publicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Morzeszczynie złożył wniosek do Wójta Gminy Morzeszczyn o wyrażenie zgody na likwidację Publicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Morzeszczynie z dniem 31 sierpnia 2021 roku.


Tak samo jak rodzice dzieci jestem zaskoczony tym faktem i zdaję sobie sprawę, że ze zrozumiałych względów budzi on emocje szczególnie wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W dniu dzisiejszym tj. 19 lutego uzgodniono, że w przyszłym tygodniu spotkam się z reprezentacją rodziców.

Jednocześnie chciałbym zdecydowanie podkreślić, że to na wniosek właściciela przedszkola od 01.09.2017 roku Przedszkole Mali Odkrywcy ma charakter publiczny, a nie niepubliczny jak to było wcześniej. Z tego też względu gmina Morzeszczyn przekazuje na konto przedszkola co miesiąc 100% należnej dotacji zgodnie z przepisami na każde dziecko.

Radni Rady Gminy Morzeszczyn od 4 lat nie podejmują już żadnych decyzji w tym temacie. Chcę podkreślić, że wszystkie decyzje radnych Rady Gminy Morzeszczyn, które zapadały w związku z działalnością przedszkola w poprzednich kadencjach były dla przedszkola korzystne. Decyzje te zapadały po dyskusjach i przy różnicy zdań co jest normalne w działaniach samorządu.

 

Z poważaniem

 

Piotr Laniecki

Wójt Gminy Morzeszczyn