Przejdź do treści

Piątek, 6.12.2019

Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-06-13

Debata nad Raportem o stanie Gminy Morzeszczyn za 2018 rok

W dniu 31 maja 2019 roku Wójt Gminy Morzeszczyn przedstawił Radzie Gminy Morzeszczyn „Raport o stanie Gminy Morzeszczyn za 2018 rok”. Raport stanowi podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał.

Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata na sesji Rady Gminy Morzeszczyn w dniu 26 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie - sala obrad (rozpoczęcie sesji o godzinie 10:00). W debacie biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Morzeszczyn.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Morzeszczyn pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej do dnia 25 czerwca 2019 roku w Biurze Rady Gminy Morzeszczyn (Urząd Gminy w Morzeszczynie, ul. Kociewska 12, II piętro, pokój nr 9) w godzinach 7:30 - 15:30. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy Morzeszczyn zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Morzeszczyn za 2018 rok według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Gminy Morzeszczyn za 2018 rok - link

wzór zgłoszenia.pdf

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.