"Czyste Powietrze" - co dalej z dofinansowaniem ?

Informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze”17 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Programu „ Czyste Powietrze” dla budynków jednorodzinnych oraz konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku pt. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” dla osób fizycznych, mieszkających w budynkach wielorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych i jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły dot. nowych konkursów WFOŚiGW w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej.

https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/ograniczenie-niskiej-emisji-na-pomorzu-nowe-konkursy-w-wfosigw-w-gdansku