Biblioteka z dotacją NPRC

Biblioteka z dotacją NPRC

Biblioteka Morzeszczyn otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki dofinansowaniu, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a którego operatorem jest Biblioteka Narodowa, instytucja zakupi nowe książki i audiobooki do swoich placówek. Na półki trafią nie tylko bestsellery, ale także literatura zaproponowana przez czytelniczki i czytelników.


Z dofinansowania mogły skorzystać wszystkie biblioteki publiczne w kraju. Wysokość dotacji uzależniona była od specjalnego wzoru, który nagradzał biblioteki zrzeszające największą liczę czytelników w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ważny był tutaj również wskaźnik majętności gminy, który określał proporcję wkładu własnego wobec kwoty dofinansowania – informuje Damian Domański, dyrektor Biblioteki Morzeszczyn.

W tym roku Biblioteka Morzeszczyn otrzymała dotację w wysokości 4.900 zł. Całość zadania to 14.000 zł.

Instytucja zachęca czytelniczki i czytelników do zgłaszania propozycji tytułów książek i audiobooków, które powinny zostać zakupione do placówek jeszcze w tym roku. Można to uczynić poprzez specjalny formularz dostępny TUTAJ.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest m. in. poprzez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek o nowości wydawnicze.

8b05478392f946d98791b1bd6430a27c.png