Przejdź do treści

Poniedziałek, 18.2.2019

Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-06-07

Absolutorium dla Wójta

Radni Rady Gminy Morzeszczyn wszystkimi głosami za (przy nieobecności 4 radnych) udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Piotrowi Lanieckiemu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli Rady Gminy. Głosowanie odbyło się podczas XXXV Sesji, 6 czerwca br.

Przed przystąpieniem do głosowania radnym zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Morzeszczyn dotyczące udzielenia absolutorium wójtowi oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku komisji rewizyjnej.
Wójt podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę oraz zaznaczył, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich współpracowników urzędu i jednostek podległych gminy.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.