Przejdź do treści

środa, 19.6.2019

Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-08-01

8 sierpnia XXXVI sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

Zapraszamy na obrady XXXVI sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn zwołanej na dzień 8 sierpnia 2018r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy w Morzeszczynie

Porządek obrad

1. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji VII Kadencji Rady Gminy z dnia 06.06.2018r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Skarbnika oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały jw.
9. Informacja Wójta Gminy oraz stanowiska Komisji stałych Rady Gminy dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Morzeszczyn”
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały jw.
12. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwały jw.
15. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu instytucji kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwały jw.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie XXXVI sesji VII Kadencji Rady Gminy.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.