Przejdź do treści

Poniedziałek, 25.3.2019

Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-05-08

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Gmina Morzeszczyn po raz kolejny zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Gmina wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie Gminy Morzeszczyn, którzy w 2018 r. planują usunąć z terenów swoich nieruchomości odpady zawierające azbest.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gminy Morzeszczyn. Przewidywana kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych wyniesie do 70%, jednak:

- nie więcej niż 600 zł za tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,

- nie więcej niż 300 zł za tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, których właściciele wyrażą chęć realizacji inwestycji w 2018 r. oraz zapewnią środki własne na realizację zadania w zakresie wykonania nowego poszycia dachu, elewacji itp.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2018 roku po podpisaniu umowy lub przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały poniesione po podjęciu przez Zarząd  Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.

Wybór wykonawcy zadania będzie należał do mieszkańca.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie wniosku i dostarczenia go w wersji papierowej do pokoju 12 Urzędu Gminy Morzeszczyn do dnia 18 maja 2018 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 536-27-24  wew. 14 lub w p. 12 Urzędu Gminy Morzeszczyn, Kociewska 12.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku , złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w uchwale Rady Gminy Morzeszczyn dostępnej tutaj:

http://morzeszczyn.biuletyn.net/?bip=2&cid=54&id=1978

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.